Aki Kami Daschia

Akísek, rodinný miláček

Krmení & Nemoci

Civilizační choroby

psů mají svůj původ právě v lidech, kteří stále ještě podceňují

příznaky a dokonce i tak základní věc, jako je prevence.

Že se u psů objevila např. rakovina, je všeobecně známé, ale proč se objevila a jak jí předcházet, to už se moc neřeší. Uzavře se to (jako spousta jiných chorob) tím, že se to prostě stává!

Ale tak, jako u lidí, i u psů lze učinit jistá preventivní opatření, díky nimž se rizika některých chorob dají snížit na minimum. Pokud bychom postupovali jednotně a systematicky se snažili vylepšit podmínky pro „psí život“, mohli bychom se za několik generací dočkat rapidního snížení výskytu civilizačních chorob.

V dnešní době máme k dispozici různé druhy screeningových metod, které umožňují sledování počtů postižených zvířat, projevů chorob, reakcí na léčbu…apod. Je jen na nás, abychom se do screeningových programů zapojovali a pomáhali tak přesnějším statistikám, určování příčin a zajišťování nejúčinnější prevence (event. léčby).

Víme všichni, že je to běh na dlouhou trať, ale někde se začít musí. A tak, jak tomu bylo dřív, bychom měli předávat své poznatky a systémy z generace na generaci, aby naši potomci měli z čeho čerpat a mohli aplikovat co nejlépe již ověřené metody.

Pro případ, že se nestotožňujete s možností screeningu, pak jsou tu pro Vás rady, typy a informace pro zlepšení života Vašeho psa.

 

Nejčastější projevy civilizačních chorob:


Alergické reakce  – rýma, svědivost…

Záněty kůže

Bolesti kloubů

Problémy s reprodukcí

Onemocnění orgánů látkové výměny  (plíce, ledviny,…)

   

Dle praktických léčitelů zvířat zní definice příčin civilizačních chorob psů následně:


Téměř všechny takzvané alergie (a ostatní nemoci) jsou ve skutečnosti pouze projevy otravy organismu (přetížení orgánů látkové výměny) a projevy nedostatku (chybějící látky).


Chybějící látky v kloubech mají za následek DISPLAZIE!

Uvádějí se jako dědičné onemocnění, ale právě přenos jedů z feny na štěňata způsobují nedostatek stavebních látek pro klouby a další nevhodnou stravou nedostatek jen podporujeme – viz níže.

 

 

Poznatky praktických léčitelů zvířat o vlivu termicky extrudovaných granulí na zdraví:

    Horkem zničené přírodní vitamínyZpracování na moučku – mletí, vaření, sušení, tlakové vaření

Výroba krmiva – spečení kaše do granule při cca 150°C

Přidání umělých vitamínů

Aby se vyrovnala hladina zničených látek, dodávají se uměle. Uměle vytvořené vitamíny a minerály jsou pro látkovou výměnu většinou nepoužitelné.

Pokud vidíme na obalu krmiva vypsané důležité látky, obvykle nejsou přírodní, takže nevyužitelné. Tato krmiva pak mají pro psy to, co pro nás věhlasná Ečka.

Na baleních je uvedena „hodnota přidaných látek“, což by měl být pro nás varovný signál. Přírodní látky by měly být již ve struktuře krmiva, čímž jsou chráněny před oxidací, teplem, vlivem slunečního záření…

Současně však nutno dodat, že pokud jakékoliv látky do krmiva přidá již výrobce moučky, výrobce krmiva pak sám za sebe na obal napíše, že nejsou přidány vitamíny, dochucovadla, apod., ale pravdy to může být polovina.

Co jsou přírodní vitamíny ?

Přírodní vitamíny jsou obsaženy téměř ve všech potravinových zdrojích (ovoce, zelenina, maso, vejce, obilniny), kde jsou vázány do přírodní struktury dané potraviny, což je chrání před poškozením oxidací, chladem či teplem slunečného záření. Tato ochranná struktura, kde jsou vitamíny vázány se například u ovoce nebo zeleniny nazývá Flavonoidy.

Flavonoidy, jinak nazývané také bioflavonoidy, či vitamín PP, jsou látky patřící mezi rostlinné sekundární metabolity. Jsou známé pro své antioxidační působení. Celkem jsou souborem asi 60ti látek, majících kladný vliv na organismus, zvláště pak na cévy

 

Funkce ledvin

Ledviny jsou základním orgánem vyměšování. Významně se podílejí na regulaci objemu a osmotického tlaku tekutin vnitřního prostředí. Jejich důležitost pro život psa spočívá v tom, že zabezpečují vylučování konečných zplodin metabolismu, přebytečné vody, elektrolytů a cizích součástí krve. Zastavení funkce ledvin vede ke smrti zvířete. Ztrátu nebo podstatný výpadek funkce jedné ledviny kompenzuje organismus zvýšenou funkcí zbývající ledviny.

Nepotřebné zplodiny látkové výměny jsou v organismu vylučovány z největší části močí (z části pocením, u fen se určitý podíl z těla vylučuje mlékem). Moč psů je fyziologicky nažloutlé až žlutohnědé barvy, kyselé reakce, je řídká, zpravidla průzračná, obsahuje organické (močovina, organické kyseliny, aceton, lipidy, monosacharidy, kreatin a další) a anorganické (chloridy, sírany, fosforečnany, uhličitany a další) součásti. Dále i některé hormony, enzymy, močová barviva, odloupané výstelkové buňky a spermie. Výjimečně se fyziologicky ve vyloučené moči objevují i složitější cukry (při jejich vysokém přívodu do organizmu).

Zplodiny látkové výměny, které mají být močí vyloučeny, přivádí do ledvin krev. Moč se v ledvinách vytváří nepřetržitě.

Činnost ledvin je řízena nervovými a humorálními regulačními mechanismy.

 

Funkce jater

Játra patří k nejdůležitějším orgánům v těle.

Představují přibližně 2,6 hmotnosti dospělého psa. Jsou především ústředním orgánem přeměny látek v organismu. V játrech se odehrává řada složitých přeměn a pochodů, v organismu psa plní řadu důležitých funkcí. Ukládají se zde živiny (tuk, glykogen, vitamíny a další), vznikají zde důležité bílkoviny (fibrinogen, proimmbin a heparin), tvoří se zde mastné kyseliny a močovina. Dále se zde tvoří i vylučuje žluč. Žluč se v játrech vytváří neustále a dále je odváděna přes žlučník do dvanáctníku. Žluč obsahuje látky organické (žlučová barviva, kyseliny žlučové a jejich soli, cholesterol, lecitin, tuky, mucin a močovinu) a anorganické (chlorid sodný a draselný, fosforečnan hořečnatý a vápenatý, železo, uhličitany a měď). Žluč pomáhá snižovat kyselost obsahu dvanáctníku, napomáhá trávení tuků, umožňuje vstřebávaní mastných kyselin a vitamínů D a K, podporuje motoriku tenkého a tlustého střeva, reguluje růst bakterií ve střevě a stabilizuje tukové emulze.

V játrech probíhá také tvorba a destrukce červených krvinek.

Další důležitou funkcí je likvidace jedovatých látek vstřebaných ze střeva, některých hormonů a dalších látek.

Z článků o ledvinách a játrech plyne,

že pokud zatížíme tyto orgány nadměrným vylučováním toxinů, sníží se ostatní funkce orgánů na minimum, protože odstranění toxinů je pro záchranu života prioritnější. Bohužel tím se dostáváme k selhávání funkcí ostatních orgánu přímo či nepřímo závislých na ledvinách a játrech. Nejdříve je narušena střevní mikroflóra, kde je nejpodstatnější část imunitního systému.

Příčiny přetížení jater a ledvin:

Tepelně upravená potrava – Ohřevem jsou zničeny, enzymy a vitamíny (mrtvá strava).

Jednostranná výživa – Chybějící stavební látky s následkem nedostatku (krmení  pouze granulemi).

Syntetické látky v krmivech – Umělé vitamíny, umělé minerály, ochucovadla a konzervační látky.

Přírodě vzdálená krmiva – Nevhodné komponenty (rohy, kopyta, srst, zobáky, peří, moč)

Zbytková antibiotika v krmivech >> Masové a masokostní moučky (produkty z kafilérie).

Mnoho tuků a bílkovin v krmivech – Příliš vysoký obsah zejména v extrudovaných granulích.


Nedozírné následky také může mít:
Příliš časté použití léků ve vyšších dávkách pro dosažení rychlého odstranění příznaků – zanedbání příčiny příznaků

Jedovatá antiparazitika –  Nervové jedy a chemické preparáty. Často nebezpečí i pro děti.

Reakce organismu:

Biologicky nevyužitelných nebo organismu neznámých  složek potravy, obzvláště pak syntetických látek z hotových krmiv, se organismus psa zvýšenou látkovou výměnou pokouší zbavit (detoxikace).  Pokud již orgány nestačí toxiny vylučovat, dojde k OTRAVĚ.

Projevy detoxikace:

Organismus se po překročení detoxikačních kapacit pokusí dále nezpracovatelných jedovatých odpadů zbavit přes největší vnější orgán- kůží.Nejčastěji pozorované příznaky:

  • Zánět uší
  • Sekret na kůži a lupy
  • Slzení očí a zánět spojivek
  • Změna pachu – z jedovatých odpadů v sekretu
  • Zánět a infekce kůže
  • Svědění kůže
  • Zčervenání kůže a holá místa
   

Plíživé projevy otravy organismu

Pokud jedovaté látky stále organismus otravují, dojde k ukládání odpadních látek do orgánů a tkání. Například při ukládání v kloubech dochází k artróze, což rapidně omezuje hybnost psa a je provázena bolestí.

 

Vývojové vady štěňat

Potíže s reprodukcí

–       Opakovaně nezdařené krytí na různých fenách

–       Potíže feny se zabřeznutím

–       Vývojové vady plodu

–       Neschopnost donosit štěňata

–       Porod poškozených či mrtvých štěňat

–       Potíže při porodu

Pokud je březí fena napadena toxiny, zbavuje se jich ukládáním do placenty a do mateřského mléka. Štěňata si pak toxiny odnášejí do života a mohou trpět častěji průjmy nebo alergiemi.  Následkem dalšího nevhodného krmení štěňata nedostávají důležité stavební látky. Čím větší plemeno, tím větší potřeba stavebních látek a tím v větší riziko displazie jako prvotního příznaku.

Často jen termicky extrudované granule (přírodnímu vzoru vzdálené) mají největší podíl na zdravotních potížích.


Střeva

Granule po rozmočení slinami vytvoří jakousi kaši, kterou žaludek nehodnotí jako složku, určenou k trávení. Nemá tudíž potřebu pracovat a pošle tuto kaši dál do střev. Střeva nemají od žaludku signál k posunu potravy, proto jimi potrava projde bez znatelné peristaltiky střev. Tento systém, pokud se dlouhodobě opakuje, má za následek ochablou stěnu střevní a volný závěsný aparát žaludku. Pak již stačí málo k TORZI ŽALUDKU. Další rizika jsou ale i hnilobné procesy ve střevě, kdy střevo není schopno samočištění, které probíhá právě během peristaltiky. Na stěně střevní se tvoří povlak, pohlcující důležité živiny pro vlastní výživu. Vylučují následně jedovaté látky do těla. Tím, že povlak vstřebává živiny a žádné nepouští do oběhu, dochází často ke kolapsu organismu následkem infekce (OTRAVA) = zatížení ledvin a jater…a dál už to známe.

  

LÉČBA

Postup pro vyčištění střev a detoxikaci organismu:

Hladovka jeden nebo dva dny Podle stupně a délky trvání příznaků nemoci psa (záněty kůže, uší, svědivost) necháme pacienta 1 až 3  dny bez jídla, kdy podáváme jen vodu (horší stav pacienta = delší hladovka).

Trávicí trakt se hladovkou vyprázdní, odpočine a hlavně ušetří energii (spojenou jinak s trávením), potřebnou k nlásledné vnitřní sanaci. Hladovka také usnadňuje bezproblémový přechod na zdravou výživu.

Poznámka:  Většina psů hladovku bez problémů zvládá. Hůře ji snáší majitel psa a rodina. Pro snazší průběh hladovky můžeme podávat zeleninu, ovoce, slabý masový nebo zeleninový vývar.

 

Vyčištění střev

  Prvním zásadně nejdůležitějším krokem k nápravě je přirozené (přírodní) vyčištění střev. Porušenou střevní mikroflóru je nutné očistit od škodlivých patogenních bakterií. Vzorem je vlk, který věděl, že s pomocí určitých bylin lze docílit vyčištění střevních stěn.Přípravkem k tomu určeným, střevo zbavíme povlaku.Přípravek dodává střevům čistící byliny a zeleninové extrakty, které zneškodní škodlivé patogenní bakterie dále doplní vitamíny, rozhýbe střevní peristaltiku a zlepší klima pro dobré bakterie (sanace).  Doba čištění trvá obvykle 2 týdny.

Poznámka:  Bez vyčištění střev nemohou (zcela logicky) mít jakákoli jiná opatření úspěch.

Pro vyvážení střevní mikroflóry podáváme přípravek, který je kombinací frementovaných bylin. Podporuje kvalitu a řízení příjmu živin, doplní správné střevní bakterie a pomůže vytvořit ve střevě vhodné podmínky. Současně začneme s přípravkem pro detoxikaci organismu. Doba „kolonizace“ a detoxikace trvá 4 – 6 týdnů.

  Pomocí bylin se vnitřní orgány (ledviny, játra) postupně zbaví starých usazených jedů.Pokud má pes potíže krátkodobé (dny), lze použít již pouze doplněk stravy, který v rozmezí pár dnů pročistí orgány.

Krmný doplněk k intenzivnímu čištění orgánů aplikujeme psům s déle trvajícími potížemi (měsíce až roky).  Detoxikace trvá v závislosti na stupni zanesení organismu 6 až 12 týdnů.

 

Pokud pes během sanace trpí stále záněty uší, kůže, hnisavými ranami,…apod., dáváme po vyčištění střev přírodní doplněk stravy z včelího propolisu, rakytník, spiruliny a z bylin.

 

(Propolis se skládá z mnoha rozličných a pro organismus velmi potřebných substancí:

vitamíny, aminokyseliny, mastné kyseliny, stopové prvky a jiné.

Mimořádně oceňovanou substancí propolisu jsou flavonoidy,

které brání vzniku bolestí a urychlují léčení ran.)

Propolis působí v organismu jako přírodní

antibiotikum – potlačuje plísně, bakterie a choroboplodné zárodky

a dokáže předcházet i léčit infekce i záněty.

 

Následně po léčbě je potřeba začít krmit přírodě blízkou širkospektrální a zdravou výživou, neobsahující syntetické látky (umělé vitamíny, ochucovadla, barviva, konzervační látky apod.)


Pro základní výživu se osvědčilo za studena lisované (neextrudované) krmivo s čistě přírodními vitamíny. Tato krmiva nebobtnají v žaludku a obsahují olej, krevní moučku, extrakt hroznového vína, rozmarýn a směs vybraných bylin, podpoorujících čištění střev.

Pro lepší rozvoj je také dobré tuto stravu doplnit o (nejlépe syrové) maso, zeleninu, ovoce a vejce, které podáváme psovi 1-3 dny v týdnu


.
 

 

 

Nyní přistoupíme ke zmírnění symptomů. Vhodným přípravkem doplníme chybějící stavební látky (stopové prvky, minerální látky, vitamíny).  Přípravek je na bázi bylin, ovocných extraktů, kvasnic a mořských řas. Dále obsahuje přírodní B-vitamíny, Biotin, Kalcium a Jod,  což posiluje imunitní systéma přispívá ke zlepšení kondice.

    Oslabenému organismu pomůžeme doplněním mastných kyselin pupálkovým olejem nebo olejem  z Černuchy Damašské – přírodní antiseptikum (VŠE LISOVANÉ ZA STUDENA).
     

 

     

Srst a pokožku ošetříme 2-3x týdně koupelí v pH neutrálním čajovníkovém šamponu, který obsahuje čajovníkový a jobový olej, protein, ovocné a bylinkové extrakty. Pokud je pokožka zarudlá, použijeme minerální sprej na kůži a srst s aloe vera a solí z Mrtvého moře.

Při akutních obtížích máme k dispozici místo minerálního spreje sprej proti svědění s Avokádovým olejem.   
  Na nehojivé rány máme komplex minerálů, éterických olejů, mandlového oleje a oleje s Mamijem pro rychlé zacelení ran všeho druhu.Jako prevenci otevřených nehojících se ran, použijeme balsám se včelím voskem, čajovníkovým, jobovým a levandulovým olejem – vhodný na otlaky, proleženiny, suchá či jinak poškozená místa.
Oči ošetřujeme přírodním přípravkem z růžové vody ze silic korunních plátků různých růží.

Na uši pak použijeme roztok z levandulového a čajovníkového oleje.

 
     

VEŠKERÉ VÝŠE UVEDENÉ PŘÍRODNÍ PRODUKTY DODÁVÁ OBCHOD PRO PSY

BARON.CZ (odd. alergie, kožní problémy)

Závěr

   

Pacient je vyléčen

Po korektní a důsledné sanaci organismu (Vyčištění střev, Doplnění bakterií, Detoxikace + Změna výživy) je střevní mikroflóra v rovnováze.

Škodlivé bakterie střevo opustily, takže již nemohou organismu ubírat důležité živiny s následkem jejich nedostatku ani produkovat jedovaté látky s následkem otravy organismu a zatížení detoxikačních orgánů (játra, ledviny).

Alergické symptomy odezněly a tak samotný pes a jeho rodina (majitel) doznali v poměrně krátkém čase zlepšení bez utrpení.

Majitel psa tak díky nasazení přírodních produktů nezmařil mnoho času a utratil v porovnání s klasickou veterinární terapií méně peněz.

Odstraněna byla skutečná příčina potíží a tak je pes opět v pořádku.


Kompletní krmivo neexistuje

Člověk sice může psa dlouho krmit pouze jedním druhem krmiva, ale tím ho nedokáže optimálně zaopatřit.  Proto doporučujeme v menších dávkách pravidelně a nebo minimálně 1 až 3 dny v týdnu podávat psovi také syrové maso, zeleninu, ovoce a vejce.


Návrat k původní syrové stravě

Po letech moderního „granulového pohodlí“ hotových „kompletních“ krmiv se však již mnozí chovatelé v USA i v Evropě znovu vrátili k téměř zapomenuté zcela přirozené přírodní syrové stravě BARF.


Nejčastější důvody neúspěchu při léčbě:

●  Vynechání některého produktu

●  Zkrácena doba užívání

●  Přerušeno užívání

●  Menší dávkování

●  Nadále nezdravá výživa

●  Pamlsky s umělými látkami  

Skutečné procento úspěšnosti léčby civilizačních chorob PŘÍRODNÍMI produkty by tedy za předpokladu dodržení doporučeného postupu bylo téměř 95%. Nadále přetrvávající potíže u zlomku neuspokojených zákazníků řeší veterinární lékařka Frau Katrin Knecht (k.knecht@cdvet.de). , která je  ve spolupráci s distributorem produktů. Někdy se může dojít k diagnoze, která vyžaduje namíchání speciálního doplňku výživy a trochu odlišného postupu léčby.

 


Kdo jsou praktičtí léčitelé zvířat?

Logo léčitelů

  Podobně jako praktický léčitel v humánní medicíně je také praktickým léčitelem zvířat vnímán živý tvor jako celek. Cílem léčení praktického léčitele je nezakrývat symptomy (projevy) nemocí, ale s pomocí přírodní léčitelské nauky zjistit její příčinu a jejím odstraněním se nemoci zbavit.

Praktický léčitel zvířat (Tierheilpraktiker) je v Německu živnost, kterou může provádět certifikovaný absolvent  studia organizovaného autorizovaným svazem Německých praktických léčitelů zvířat VDT (Verband Deutscher Tierheilpraktiker). www.tierheilpraktiker.de

Comments are closed.